Eureka

[:nl]

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen nemen om de crisis echt op te lossen door middel van een rechtvaardig belastingsysteem. Ze zijn zogezegd gedreven door hun ideologieën, maar het enig wat telt is het aantal kiezers en hun eigen belang. In de huidige context zal geen enkele politieke partij ooit de volledige meerderheid behalen. De belangrijkste politieke partijen hebben een relatief gelijkblijvend kiezers-aandeel en zijn in principe tevreden om dat zo te houden. Op die manier moet er niets wezenlijks veranderen en kunnen zij hun ego blijven strelen en hun eigenbelang blijven bevredigen.

Spijtig genoeg kan echter niets veranderen zonder politiek. Basis van elke wetswijziging is relatief eenvoudig, maar vergt uiteindelijk niet meer of niet minder een akkoord van de meerderheid van de wetgevende macht. De enige mogelijkheid om een drastische verandering door te voeren is dan ook de oprichting van een nieuwe politieke partij met een enig maar doorslaggevend programmapunt, dat voor de meerderheid van de kiezers de juiste oplossing biedt voor de crisis en alzo een sluitende garantie biedt voor de toekomst.

Waarom moet het onofficieel vermogen geen sociale bijdragen of belastingen betalen? Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! De oplossing hiervan kan alleen maar worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Hierdoor wordt elke financiële, sociale of fiscale fraude onmogelijk gemaakt. Hierdoor kan de gemiddelde belastingdruk drastisch worden verlaagd, zullen de gemiddelde koopkracht en bestedingen van de officiële consumenten evenredig toenemen en zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren.

Dit is voor iedereen in onze wereld positief en de enige effectieve en rechtvaardige oplossing. Een politieke partij met een dergelijk programmapunt zal mits een doelgerichte en efficiënte campagne uiteindelijk de meerderheid behalen. Misschien moeten we daarmee beginnen…

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu! 24

[:de]Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen nemen om de crisis echt op te lossen door middel van een rechtvaardig belastingsysteem. Ze zijn zogezegd gedreven door hun ideologieën, maar het enig wat telt is het aantal kiezers en hun eigen belang. In de huidige context zal geen enkele politieke partij ooit de volledige meerderheid behalen. De belangrijkste politieke partijen hebben een relatief gelijkblijvend kiezers-aandeel en zijn in principe tevreden om dat zo te houden. Op die manier moet er niets wezenlijks veranderen en kunnen zij hun ego blijven strelen en hun eigenbelang blijven bevredigen.

Spijtig genoeg kan echter niets veranderen zonder politiek. Basis van elke wetswijziging is relatief eenvoudig, maar vergt uiteindelijk niet meer of niet minder een akkoord van de meerderheid van de wetgevende macht. De enige mogelijkheid om een drastische verandering door te voeren is dan ook de oprichting van een nieuwe politieke partij met een enig maar doorslaggevend programmapunt, dat voor de meerderheid van de kiezers de juiste oplossing biedt voor de crisis en alzo een sluitende garantie biedt voor de toekomst.

Waarom moet het onofficieel vermogen geen sociale bijdragen of belastingen betalen? Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! De oplossing hiervan kan alleen maar worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Hierdoor wordt elke financiële, sociale of fiscale fraude onmogelijk gemaakt. Hierdoor kan de gemiddelde belastingdruk drastisch worden verlaagd, zullen de gemiddelde koopkracht en bestedingen van de officiële consumenten evenredig toenemen en zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren.

Dit is voor iedereen in onze wereld positief en de enige effectieve en rechtvaardige oplossing. Een politieke partij met een dergelijk programmapunt zal mits een doelgerichte en efficiënte campagne uiteindelijk de meerderheid behalen. Misschien moeten we daarmee beginnen…

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu! 24

[:]


Geplaatst

in

door

Tags: