Deprecated: Required parameter $return_mode follows optional parameter $widget_call in /customers/9/a/7/finalcrisiskiller.eu/httpd.www/wp-content/plugins/special-recent-posts/classes/class-main.php on line 1149 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/a/7/finalcrisiskiller.eu/httpd.www/wp-content/plugins/special-recent-posts/classes/class-main.php:1149) in /customers/9/a/7/finalcrisiskiller.eu/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/a/7/finalcrisiskiller.eu/httpd.www/wp-content/plugins/special-recent-posts/classes/class-main.php:1149) in /customers/9/a/7/finalcrisiskiller.eu/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 Praise of FollyLof der Zotheid – Final Crisis Killer

Praise of FollyLof der Zotheid

Notwithstanding our political leaders  are forced to be convinced that we should have a fairer taxation, they keep on legalizing fiscal fraud, stimulating financial injustice and supporting economic crisis. Despite their conscious intelligence,  no political party has the balls to proclaim a justified, fair solution. Nevertheless we, the ‘normal’ citizen, are in principal the real criminals, as we keep on tolerating this democratically!

The present key-word is Tax Shift, but the political presentation has been kept consciously vague and diversified. The proposed alternatives however are all resulting in new and/or additional taxes and encroachment of acquired rights. Any kind of Tax Shift within the present context is absurd and ineffective. Probably any politician is fully aware that the only justified solution is based on the fact that each income needs to be subject to a fair taxation. They know that this exclusively may be realised flawless by means of a waterproof cadastre of income. They are aware that a conclusive cadastre of income only can be safeguarded through the unconditional abolishment of cash money and the exclusive application of digital money. They cannot deny that this will create a closing system control of all expenditures and that consequently all income will become official. They are aware that only then the average taxation can be lowered, by which the average purchasing power and spending’s will be increased and employment will be improved. They are conscious that in principal this is the real solution to attack the crisis structurally and fairly rearrange net-income. Will the power of self-interest again be stronger than a disinterested strive for general interest?

As long as cash money exists, black money and fraud will dominate. This is the main reason, that cash money still exists. Within the given circumstances it is insuperable that black economy will prevail. Nevertheless it is unacceptable that this is consciously promoted by our politicians. It is a crying shame that the majority of people, namely those who pay the piper and constantly loose purchasing power, keep on tolerating that the minority of people contributes less or nothing and become richer ongoing! How is it possible that we allow our children/grandchildren to be hypothesized on behalf of the happy few?

The main key of solving the political shit and eventually create a better world, can be found in the website www.finalcrisiskiller.eu!   90

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  belastingsysteem, blijven zij laconiek de fiscale fraude legaliseren, het financieel onrecht stimuleren en de economische crisis ondersteunen. Ondanks hun bewuste intelligentie is er nog steeds geen enkele politieke partij die de enige en juiste oplossing durft aan te kaarten . Wij ‘solidaire’ burgers zijn echter de grootste criminelen, want wij blijven dit tolereren en laten dit ‘democratisch’ toe!

Taks shift is het actuele code woord, maar de effectieve uitwerking ervan blijft bewust gevarieerd en vaag. In principe komen de voorgestelde alternatieven steeds neer op het feit dat eens te meer de brave burgers het gelag zullen moeten betalen. Alle voorgestelde alternatieven gaan allemaal over nieuwe en/of bijkomende belastingen en aantasting van verworven rechten. Elke vorm van taks shift in de huidige context is absurd en nutteloos. Waarschijnlijk is elke politieker bewust dat de enige rechtvaardige oplossing ligt in het feit dat elk inkomen aan een faire belasting moet onderworpen worden. Ze weten maar al te goed dat dit enkel foutloos kan worden toegepast indien er een waterdicht kadaster van vermogens zou bestaan. Ze weten ook dat een sluitend vermogenskadaster enkel kan worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Ze weten ook dat hierdoor alle uitgaven automatisch worden geregistreerd en dat op die manier ook alle inkomsten officieel worden. Ze weten eveneens dat vervolgens het gemiddelde belastingpercentage drastisch kan worden verlaagd, waardoor de gemiddelde koopkracht, respectievelijk de bestedingen evenredig zullen toenemen. Ze beseffen maar al te goed dat dan pas de werkgelegenheid overeenkomstig zal verbeteren. Ze zijn bewust dat dit de enige oplossing is om de crisis structureel aan te pakken en op te lossen en het wereld-vermogen rechtvaardig te verdelen. De macht van eigenbelang blijkt zoals altijd groter dan belangeloos streven naar algemeen belang.

Zolang er cash geld bestaat zal er zwart geld, fraude en misbruik heersen.  Dat is dan ook de enige reden dat cash geld nog bestaat. Onder de gegeven omstandigheden is het onoverkomelijk dat een zwarte economie blijft floreren. Het is  onaanvaardbaar dat onze politici dit bewust ongemoeid laten. Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! Waarom laten wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren ten voordelen van de happy few?

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in the website www.finalcrisiskiller.eu!  Wake up People…90


Geplaatst

in

door

Tags: