Crisis, Poverty, Famine and War Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze wereld effectief te voorkomen zijn!  Potentieel is onze aarde in staat om iedereen een vredevol en menswaardig bestaan te bieden met een comfortabele levensstandaard. Het enige probleem is dat de aanwezige middelen onrechtvaardig verdeeld zijn en ongeoorloofd in handen zijn van een te klein aantal individuen. Enkel en alleen hierdoor manifesteren zich onder andere de volgende anomalieën:

  • Het vermogen van 1 procent van de rijksten van de wereldbevolking zal in de nabije toekomst hoger zijn dan dat van de andere 99 procent;
  • De 85 meest vermogende mensen bezitten samen evenveel als het vermogen van de 3,5 miljard meest behoeftige mensen, namelijk de helft van de wereldbevolking;
  • De 100 rijksten kunnen viermaal een einde maken aan de armoede in de wereld;
  • De 10 rijkste families van België hebben een vermogen van meer dan 40 miljard euro, wat ongeveer zo veel is als dat van de 2 miljoen armste Belgen;
  • De kloof tussen rijk en arm was nog nooit zo groot en de rijken worden exponentieel steeds rijker en de armen steeds armer;
  • 2,5 miljard mensen leven vandaag in absolute armoede en beschikken over een inkomen van minder dan 1,5 euro per dag;
  • Elke dag sterven 15.000 kinderen of meer dan 5 miljoen per jaar aan hongersnood;
  • 900 miljoen mensen zijn wereldwijd ondervoed;

Al deze onmenswaardige feiten zijn in principe toe te wijzen aan de macht van het geld en worden uiteindelijk veroorzaakt door het machtsmisbruik ervan. Een transparant en rechtvaardig financieel systeem is de enige oplossing om een menswaardige en vredevolle samenleving te waarborgen.

Door de afschaffing van cash geld wordt een eenvoudige maar waterdichte methodiek gecreëerd, waardoor elke financiële, sociale en fiscale fraude wordt uitgesloten. Door de registratie van alle uitgaven worden alle inkomsten feilloos gereproduceerd en wordt het equivalent van de huidige fraude onvervalst officieel. Hierdoor kan voor elk inkomen een transparante, uniforme en rechtvaardige sociale en fiscale belastingdruk worden toegepast. Als gevolg hiervan kan de gemiddelde belastingdruk effectief verminderen en zal de koopkracht van de consumenten relevant toenemen. Hierdoor zullen de bestedingen evenredig stijgen en zal de werkgelegenheid proportioneel verbeteren. De economische crisis zal wereldwijd worden opgelost en een rechtvaardige herverdeling van de financiële middelen zal de armoede, hongersnood en uiteindelijk ook de oorlogen laten verdwijnen.

Diegenen die het geluk hebben een menswaardige levensstandaard te hebben staan hier niet meer bij stil. Kunnen wij echter nog rustig slapen in de wetenschap dat wij allen eenvoudig zouden kunnen voorkomen dat nog één kind moet sterven als gevolg van ondervoeding en hongersnood? En dan te bedenken dat uiteindelijk iedereen er beter van zal worden…

Het is tijd om onze verantwoordelijkheid op te nemen (www.finalcrisiskiller.eu)!     26


Geplaatst

in

door

Tags: