Babylonian punBabylonische woordspeling

17

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet worden ingevoerd. De pro-politici willen deze belasting invoeren, voornamelijk om de eisen van de Vakbonden tegemoet te komen met het oog op het vermijden van nieuwe stakingen. Is dat nu allemaal gemeend of  is het weeral window dressing zoals altijd?  Zijn de politieke partijen en de verschillende vakbonden niet van dezelfde familie? Ze hebben het allemaal voor het zeggen, maar in werkelijkheid hebben ze geen rechtspersoonlijkheid. Voor ‘rechten’ staan ze allemaal open, maar uiteindelijk voldoen aan de overeenkomstige ‘verplichtingen’ is een ander paar mouwen.

De begrippen ‘vermogensbelasting’, ‘vermogenswinstbelasting’ of ‘rijkentaks’ zijn op zich verwarrend en volledig zinloos, omdat een vergelijkbare belasting voor de normale belastingplichtige altijd heeft bestaan. De ‘brave burger’ betaalt sowieso al veel te veel belastingen op zijn vermogen. Op het officiële inkomen wordt al een meer dan proportionele personenbelasting geheven. Hierbij komen nog eens de roerende voorheffing op dividenden en andere roerende inkomsten, de onroerende voorheffing op het onroerend inkomen, BTW op alle aankopen en als men dood gaat ook nog eens successierechten. Zo kan men nog een tijdje blijven doorgaan. Al deze belastingen zijn in werkelijkheid al een ‘vermogensbelasting’ en elke bijkomende belasting treft eens te meer enkel het officieel vermogen gezien er geen ‘vermogenskadaster’ bestaat. Het officiële vermogen is altijd al veel te hoog belast. Het onofficiële vermogen is en werd nog nooit belast!

Schaf al de bestaande en absurde belastingsoorten af en vervang ze door 2 eenvoudige en rechtvaardige belastingen, namelijk één zo laag mogelijke directe belasting op alle inkomsten en één zo laag mogelijke indirect belasting op alle aankopen.

Het enige wat moet gebeuren is dat alle inkomsten zonder uitzondering geregistreerd worden en gelijkmatig aan een uniforme belasting onderworpen worden. Een waterdicht vermogenskadaster kan alleen maar worden gerealiseerd door de afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk gebruik van het digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven eenvoudig zonder uitzondering geregistreerd en zijn alle inkomsten volledig officieel. Als alle inkomsten bekend zijn kan de gemiddelde belasting substantieel verlaagd worden en zullen de bestedingen evenredig toenemen. Vervolgens zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren en is de crisis verleden tijd! Eenvoudiger en rechtvaardiger kan niet. Alternatieven zijn onbestaand.

De plussen en minnen hiervan zijn overzichtelijk weergegeven in de website www.finalcrisiskiller.eu. 17


Geplaatst

in

door

Tags: