Wealth taxVermogensbelasting

58

The present key word within Europe is ‘Wealth tax’.  This tax is already in place in some European countries (France, Netherlands, Switzerland).  An equivalent tax has been abolished in various European countries.

However Wealth tax as currently applied and meant by the media is not a valuable option. An accurate definition and approach is the everlasting and well known Income tax.  The only hiatus in the current system is that it cannot be safeguarded that every income is exposed to a fair income tax.

A waterproof, fair, systematic and simple solution can only be guaranteed by killing the Cash money and exclusively admit Digital money as explained in the website www.finalcrisiskiller.eu!

 

 

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland en Zwitserland hebben reeds een Vermogensbelasting. Bij vele andere Europese landen werd een bestaande Vermogensbelasting terug afgeschaft.

Vermogensbelasting in de huidige betekenis van de media en zoals momenteel overal wordt toegepast kan echter onmogelijk de oplossing bieden. De juiste benaming en aanpak is de Inkomstenbelasting op zich en deze belasting bestaat al eeuwig en praktisch in elk land. Het enige probleem hierbij is dat niet gewaarborgd is dat alle inkomsten onderworpen worden aan een rechtvaardige heffing.

Een waterdichte, rechtvaardige, systematische en eenvoudige oplossing wordt geboden door de afschaffing van Cash Geld en het verplicht gebruik van Digitaal Geld, zoals benaderd in de website www.finalcrisiskiller.eu!58


Geplaatst

in

door

Tags: