Retirement agePensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleeftijd te verhogen is in essentie onlogisch. Het is cruciaal om de werkgelegenheid van de jongeren te waarborgen en niet de ouderen te verplichten om langer te werken.

De enige reden van deze maatregel is een gemakkelijkheidsoplossing van de regering. Hierdoor kan de overheid tijdelijk haar uitgaven drukken door het feit dat minder snel pensioenen moeten worden uitgekeerd. Zoals bij de meeste maatregelen ligt hier ook een budgettaire grondslag aan de basis.

Onderliggend speelt natuurlijk ook de druk van de Europese Commissie mee. Volgens de Maastricht-norm mag de overheidsschuld namelijk niet hoger zijn dan 60 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Eenvoudig gezegd is het BBP een economische maatstaf, die de waarde vertegenwoordigt van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar.  Ondanks het feit dat het overeenkomstig gemiddelde van de oorspronkelijke lidstaten in 2013 ook meer dan 90 procent bedroeg, is België één van de koplopers op dit vlak. De overheidsschuld van België bedraagt voor deze periode meer dan 104 procent van het BBP.

In principe is België en verschillende andere Europese lidstaten virtueel failliet! Door allerhande kunstgrepen probeert men nu het zinkende schip te redden. De geplande maatregelen van het huidig regeerakkoord zullen het gestelde doel nooit bereiken. Hierdoor zal de gemiddelde koopkracht nooit kunnen toenemen en zal de werkgelegenheid nooit positief kunnen verbeteren.

Er is maar één oplossing om de crisis structureel aan te pakken en dat is een rechtvaardig belastingsysteem, waarbij zeker gesteld is dat elk inkomen onderworpen kan worden aan een faire en solidaire belasting. Met elk inkomen wordt zowel het officiële als vooral het onofficiële inkomen bedoeld. Zoals toegelicht in de website www.finalcrisiskiller.eu kan dit eenvoudig worden gerealiseerd!49


Geplaatst

in

door

Tags: