Net incomeNetto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iedereen die werkt vanaf januari 2015 meer geld op zijn loonbriefje zal hebben. Dit zou het resultaat zijn van de verhoging van de fiscaal aftrekbare forfaitaire beroepskosten. Dit voordeel zou onmiddellijk tot uiting komen via de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Naargelang het belastbaar inkomen vertegenwoordigt dit op jaarbasis een voordeel van ongeveer 250 tot maximaal 350 euro. Per maand betekent dit een voordeel van 20 tot maximaal 30 euro!

Als men echter het totale plaatje op jaarbasis zou bekijken, dan is het maar de vraag of de betroffen belastingplichtigen uiteindelijk op jaarbasis niet meer zullen inboeten.

Los van het feit dat de pensioenleeftijd op lange termijn zal toenemen, wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de toekomstige maatregelen met een financieel negatieve impact:

  • Indexsprong;
  • Verlaging van de Kinderbijslag (wegvallen indexatie, afschaffing leeftijdsbijslag);
  • Verhoging Zorgverzekeringspremie;
  • Afschaffing indexatie fiscaal aftrekbare grensbedragen;
  • Verlaging fiscale aftrek Woonbonus;
  • Indexatie Accijnzen;
  • Verhoging factuur Elektriciteit (distributienettarieven)

Alleen nog maar de afschaffing van de leeftijdsbijslag inzake kindergeld (vanaf 2017) zal het netto-voordeel mbt de verhoging van de beroepskosten zwaar overstijgen. Naargelang de gezinssamenstelling zal dit financieel nadeel voor de betroffen gezinnen gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 euro per jaar bedragen.

En zo wordt steeds maar zand gestrooid in de ogen van de goedgelovige en brave belastingplichtige…

Een tastbare en verzekerde verhoging van de koopkracht kan in de gegeven omstandigheden enkel worden geboden door de onvoorwaardelijke toepassing van het voorstel omschreven in de website www.finalcrisiskiller.eu! 54

 


Geplaatst

in

door

Tags: