ObjectiveDoelstelling

What we do and do not aspire to achieve our initiative, reflected in our website www.finalcrisiskiller.eu:

 • We would like to assure a safeguarded future for our children and grand-children; We certainly do not want to enrich or profile ourselves personal;
 • We would like this initiative to be realized absolutely, whether how or by whom;
 • We only want a fair and moderate taxation on each income; We do not want a taxation on equity;
 • We only want to assure the future; We do not want to change the past;
 • We do want sufficient purchase power for everyone, by which an balanced employment can be guaranteed;
 • Being rich must be possible, destitution must be excluded;
 • We do want a fair and peaceful society, without any financial, fiscal and social fraud;
 • We do not want more or less!21

21

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcrisiskiller.eu:

 • Wij willen ons enkel belangeloos inzetten voor een gewaarborgde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen; Wij willen ons in geen geval persoonlijk verrijken of profileren;
 • Wij willen enkel dat het voorgestelde effectief wordt gerealiseerd; Het is onbelangrijk hoe of omwille door wie;
 • Wij willen enkel een rechtvaardige en gematigde belasting op elk inkomen; Wij willen geen belasting op vermogen;
 • Wij willen enkel de toekomst verzekeren; Wij willen het verleden niet veranderen;
 • Wij willen voldoende koopkracht voor iedereen, waardoor een evenwichtige werkgelegenheid kan worden gegarandeerd;
 • Vermogend zijn moet kunnen, behoeftigheid is uitgesloten;
 • Wij willen een rechtvaardige en vredevolle samenleving zonder enige financiële, fiscale en sociale fraude;
 • Wij willen niet meer of minder!

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: