Enough?!Genoeg?!

Without any evidence as such on our behalf, herewith a few random eye catchers of recent headlines can be reflected as follows:

 • The 85 most wealthy people possess as much as 3,5 billion less wealthy people (half of the world population);
 • The top 1000 of the most profitable Belgian companies of 2013 realized a global profit of about 48 billion Euro and paid 3,2 billion Euro taxes or an average of only 6,7 percent. Numerous moneymaking companies do not pay any taxes at all;
 • Secret Luxembourg tax rulings, agreed with the 26 most wealthy Belgian families and biggest companies implying a tax deprivation of billions (the Belgian government seems to be a major shareholder in some of them);
 • Higher unemployment and poverty can be noticed in almost all the Flemish region. Based on European data almost 21 percent of the Belgian population is facing poverty in the near future;
 • The Belgian Government has the intention to save more than 5 billion Euro within the social security by 2018. More than half of the Flemish people are expecting less social security protection in the future (child benefits, unemployment allowances, pension);
 • The Belgian black market economy is forecasted to represent more than 60 billion Euro. In reality it is difficult to make a proper estimation, but the related impact will probably be must higher. As the official saving accounts are mounting up to 250 billion Euro, unofficial money will probably be as much or more. Nevertheless anti-fraud efforts seems not to be a governmental priority anymore.

Similar headlines are numerous nowadays…

It is utopian to believe that employment and purchasing power will improve within the given circumstances!

How long will the majority of the world population stay blind for fraud, discrimination and self-interest of the happy few? When will the concerned majority take their proper responsibility? We keep on repeating and emphasizing, that in reality there is only one effective solution to achieve a stable, fair and peaceful society. Reading and supporting our initiative in the website www.finalcrisiskiller is a must!  23

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit recente nieuwskoppen:

 • De 85 meest vermogende mensen bezitten samen evenveel als de 3,5 miljard meest behoeftige mensen (halve wereldbevolking);
 • De top 1000 van de meest winstgevende Belgische bedrijven realiseerden in 2013 een totale winst van 48 miljard Euro en betaalden daarop 3,2 miljard Euro of gemiddeld slechts 6,7 procent;
 • Vertrouwelijke Luxemburgse belastingakkoorden, met onder andere 26 van de rijkste families en grootste bedrijven van België kosten België miljarden Euro’s aan belastinginkomsten (vermeldenswaard hierbij is dat de Belgische Staat bij sommige van deze bedrijven een belangrijke aandeelhouder is);
 • Meer werkloosheid en armoede in bijna alle Vlaamse gemeenten. Volgens Europese gegevens zou bijna 21 procent van de Belgische bevolking het risico lopen om in de armoede terecht te komen;
 • De Belgische Regering wil tegen 2018 meer dan 5 miljard Euro besparen in de sociale zekerheid. Meer dan de helft van de Vlamingen is dan ook van oordeel dat er minder sociale bescherming (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen) zal zijn voor de volgende generaties;
 • Volgens een raming zou de zwarte economie in België goed zijn voor 61 miljard Euro. Uiteraard is dit zeer moeilijk te becijferen en zal het aandeel in werkelijkheid veel hoger liggen. Als het officiële geld 250 miljard Euro (spaarboekje) bedraagt, zal het onofficiële geld waarschijnlijk minstens even groot zijn! Toch zou fraudebestrijding geen prioriteit zijn voor de nieuwe Belgische Regering;

Zo kan men eindeloos verder gaan…

Het is een utopie om te geloven dat de werkgelegenheid en de gemiddelde koopkracht in de gegeven omstandigheden kan verbeteren!

Hoelang blijft de meerderheid van de wereldbevolking nog blind voor bedrog, discriminatie en eigen belang voor de happy few? Wanneer neemt deze meerderheid nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid op? Wij herhalen en zullen het blijven beklemtonen, er is maar één echte oplossing om een stabiele, rechtvaardige en vredevolle samenleving effectief te realiseren. Lees en steun ons initiatief omschreven in onze website www.finalcrisiskiller.eu!23


Geplaatst

in

door

Tags: