National debtStaatsschuld

18

Based on the official European data (Eurostat), Belgium is the leader of the national debt per resident, after Ireland. Nowadays the total Belgian government debt amounts to 388 billion euro, representing more than 34.000 euro per resident. Currently the debt accrual amounts to 500 euro per second and the 400 billion limit soon will be reached. Notwithstanding the fact that the Belgian implicit tax rate on labour (42.8 %) is the highest tax burden of Europe, Belgium is the ace of this negative record! At what point will this end?

None of the European countries succeed in achieving a positive balance at all. With the exception of Germany the national debt is increasing substantially every year for all the European countries and seems to be never-ending. The global national debt of all 28 European countries aggregates up to more than 11.000 billion euro, representing an average of over 22.000 euro per resident. Where will this end?

Which company, organization or individual can survive such a negative outcome? Apparently all European governments are successful as such! Based on these facts one can only conclude for a state of virtual bankruptcy of Europe! Perhaps mysterious powers are in the game! Perhaps it is five to twelve! Perhaps time is right for a solution as suggested in the website www.finalcrisiskiller.eu!

 

 

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de overheidsschuld per inwoner. De totale Belgische staatsschuld   bedraagt momenteel meer dan 388 miljard euro wat overeenkomt met meer dan 34.000 euro per inwoner. De toename van de schuld bedraagt 500 euro per seconde en stevent af op 400 miljard euro. Ondanks het feit dat België het hoogste gemiddelde belastingpercentage op arbeid (42.8 %) hanteert van alle Europese landen blijken wij kampioen te zijn van dit kwalijke record! Waar zal dit eindigen?

Geen enkel van de Europese landen slaagt er in om een positieve balans te bewerkstelligen. Met uitzondering van Duitsland, waar het laatste jaar een lichte stagnatie van de schuld werd vastgesteld, neemt de overheidsschuld van de overige 27 Europese landen jaarlijks substantieel toe. De totale overheidsschuld van de 28 Europese landen bedraagt meer dan 11.000 miljard euro of gemiddeld meer dan 22.000 euro per inwoner. Waar zal dit eindigen?

Welke onderneming, organisatie of particulier kan zo overleven? Blijkbaar slagen alle Europese regeringen hierin! Op basis van deze feiten kan men toch alleen maar besluiten dat Europa virtueel failliet is! Of zijn er misschien andere duistere machten in het spel? Of is het misschien toch 5 voor 12? Of is de tijd misschien rijp voor een oplossing zoals gesuggereerd in de website www.finalcrisiskiller.eu?    18


Geplaatst

in

door

Tags: