ChristmasKerstmis

Blog 23 november 2014 Christmas

If only we could manage to comprehend the Governmental debt of the most countries in one picture, this would certainly result in a huge Christmas tree. The dazzle of the ongoing debt increase is dizzying! Following illustration shows the present governmental debt accrual per second:

 • USA                                                                                 45.486 $/second
 • UK                                                                                      5.170 £
 • Spain                                                                                  5.046 €
 • France                                                                               2.665
 • Germany                                                                           1.556
 • Belgium                                                                               507
 • Netherlands                                                                       480

Those who have plenty of it will plead frequently that money will not cause happiness! But in reality everything in our material world is based on money. A stable and peaceful society is not realistic without a healthy financial management. Money seems to be an excellent value indicator for our material equity. However within the current circumstances cash money  is not controllable anymore. A wild growth of fraud, especially on basis of self-interest, is harsh reality. A waterproof system can only be guaranteed by the implicit abolition of cash money and the unconditional use of digital money, resulting in the exclusion of any financial, fiscal and social fraud.

We must be pleased sincerely that there exist a simple and fair solution for killing the world crisis. It seems bizarre that only those are believed who have proven not to want or to be able to realize this! When will we open our eyes and will we not allow us to be manipulate anymore? Or are we waiting till the ‘Last Judgement’? Why have there be always wars? Why is there still so much violence and disharmony? There is only one sound explanation: misuse of power because of the uncontrolled possession of money! Although the minority of all the people transgresses to this, they are in full control. The majority has been manipulated as long as the world exists.

The present technology is offering a proper solution: www.finalcrisiskiller.eu!59

 

 

 

 

 

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou dit resulteren in een enorme kerstboom. De flikkeringen van de schuldtoename per seconde is duizelingwekkend! Hierbij enkele illustraties van de toename van de Staatsschuld per seconde op dit ogenblik:

 • USA                                                                            45.486 $/seconde
 • UK                                                                                 5.170 £
 • Spanje                                                                          5.046 €
 • Frankrijk                                                                     2.665 €
 • Duitsland                                                                    1.556 €
 • België                                                                             507 €
 • Nederland                                                                     480 €

Diegenen die er veel van hebben beweren dat geld niet gelukkig maakt! Maar de realiteit is dat alles in onze materiële wereld afhankelijk is van geld. Zonder een gezonde financiële huishouding is een stabiele en vredevolle samenleving onmogelijk. Geld op zich is een prima waardemeter voor ons materieel vermogen. Cash geld is in de huidige omstandigheden echter niet controleerbaar. Een wildgroei van fraude voornamelijk omwille van eigenbelang is de realiteit. De volledige afschaffing van cash geld en het verplicht gebruik van digitaal geld garandeert een waterdicht systeem, waardoor elke financiële, fiscale en sociale fraude wordt uitgesloten.

Wij moeten ons oprecht verheugen dat er een eenvoudige en rechtvaardige oplossing bestaat voor het oplossen van de wereldcrisis. Het bizarre van onze wereld is dat enkel diegene geloofd worden die bewezen hebben het niet te willen of te kunnen! Wanneer zullen wij onze ogen openen en ons niet meer laten manipuleren? Of wachten wij op het ’Laatste Oordeel’? Waarom zijn er in het verleden altijd oorlogen geweest? Waarom is er op de dag van vandaag nog zoveel geweld en onenigheid? Er is maar één gegronde reden: machtsmisbruik door het ongecontroleerd bezit van geld! De minderheid van de mensen zondigt hieraan en heeft toch alle touwtjes in handen. Zolang als de wereld al bestaat laat de meerderheid zich manipuleren!

De huidige technologie geeft hieraan de gepaste oplossing: www.finalcrisiskiller.eu!59


Geplaatst

in

door

Tags: