crisis?crisis?

According to the Wealth Report 2014 nowadays there still exists a financial and economic boost for the happy few and certainly no crisis. Based on this report, the net worth of 167 thousand units is higher than 20 trillion US dollars, which represents an average equity of around 120 million US dollars per unit. The related units are defined on basis of their net assets and probably are related to enterprises, banks, insurance companies, organisations and individuals. A realistic forecast for the next decennia is a further increase of their net worth with an average of 25 percent.

Of course there is nothing wrong that some individuals own more than others. A difference as such is logical, essential and healthy based on individual creativity and effort. Communism as such is not aspired! However crucial is the key-question how far these units have been, are and will be contributing legally to the general social welfare. In fact no one may criticise someone else of taking care of his personal enrichment. Through the implicit abolishment of cash money and the exclusive use of digital money a waterproof methodology of control will be generated, realizing an integral suppression of any financial, fiscal and social fraud!45

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen crisis. Volgens de vaststellingen weergegeven in dit rapport zou het netto-vermogen van 167 duizend specifieke units meer dan 20 triljoen US dollars bedragen. Dit komt neer op een gemiddeld vermogen van 120 miljoen US dollars per eenheid. De betroffen eenheden worden gedefinieerd op basis van hun vermogen en betreffen waarschijnlijk ondernemingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, organisaties en individuen. Een realistische planning is dat het vermogen van deze units in de loop van de volgende decennium met gemiddeld 25 procent zal toenemen.

Er is uiteraard niets mis mee dat sommige individuen een hoger vermogen hebben dan anderen. Naar gelang de creativiteit en de inspanningen is een onderscheid vanzelfsprekend, noodzakelijk en gezond. Communisme in de strikte zin van het woord is het laatste wat we willen! De cruciale vraag hierbij blijft natuurlijk in hoeverre deze vermogens solidair bijgedragen hebben, bijdragen en zullen bijdragen tot ons maatschappelijk vermogen! Niemand mag iemand verwijten om zich op de een of andere manier persoonlijk te verrijken. Bij de afschaffing van cash geld en het uitsluitend gebruik van digitaal geld zou zich deze vraag niet meer stellen. Hierdoor wordt een eenvoudige maar waterdichte methodiek gecreëerd, waardoor elke financiële, fiscale en sociale fraude wordt uitgesloten!45


Geplaatst

in

door

Tags: