Power to the peoplePower to the people

Every truth and especially any untruth fundamentally is based on facts. All published financial and economic information is based on official data. No unofficial data (black market) is included. No one is able to make a proper estimation of the unofficial cash flow. Consequently, in which way official published data and related decisions may be correct? Based on this probably these data or related decisions will be at least doubtful. Nevertheless most of us will be influenced by the media, who publish this information. As the basics are not fully correct, all important key elements such as financial analyses and gross domestic product are erroneous. Nevertheless they are decisive for all government propaganda and public revelation of all politic proposals, law formation and financial, fiscal or social strategies. Of course this is of all times and nothing new. But everything in life has its price. How long citizens will stay blind for this official fraud? How long will discrimination will be tolerated? The present environment and technology  are mature to strive for a stable, peaceful and fair society. Now it is time to take our responsibility. The following website is offering a painless and simple solution: www.finalcrisiskiller.eu!43

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financiële en economische  data zijn  enkel gebaseerd op officiële gegevens. Alle onofficiële gegevens (zwart circuit) zitten daarin uiteraard niet vervat. Niemand kan de grootheid van de onofficiële geldstromen juist inschatten.  In hoeverre zijn dan de officieel gepubliceerde data en de hierop gebaseerde beslissingen correct? Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat deze data en beslissingen op zijn minst dubieus zijn. Toch laat iedereen zich leiden door de media, die dergelijke gegevens openbaar maakt. Alle officiële data, zoals ondermeer de begrotingsanalyses, het bruto nationaal product en alle andere belangrijke sleutelelementen zijn foutief, gezien de basisgegevens niet sluitend zijn. Toch zijn ze bepalend voor de regeringspropaganda en de publieke openbaring van de voorgestelde beleidsbeslissingen, wetsvorming en financiële, fiscale en sociale strategieën. Dit is uiteraard van alle tijden en niets nieuws. Maar alles in dit leven heeft zijn prijs. Hoelang blijven de burgers nog blind voor dit officieel bedrog? Hoe lang wordt deze discriminatie nog getolereerd? De tijd en technologie zijn rijp voor de vorming van een stabiele, rechtvaardige en vredevolle samenleving. Het ultieme moment is gekomen om onze verantwoordelijkheid op te nemen. De eenvoudige oplossing is klaar en duidelijk weergegeven in de volgende website: www.finalcrisiskiller.eu! 43


Geplaatst

in

door

Tags: