Logic of logoLogic of logo

logo new_1The illustrations around the logo have a logic set up and meaning:

  • In front of the title it starts with the statement that the world is suffering from a severe crisis;
  • Above the title the pictures firstly are referring to the implicit abolishment of cash money, secondly to the exclusive use of digital money and thirdly to the outcome that financial abuse at each level in every relationship will be excluded;
  • Under the title the images firstly are referring to the disappearance of financial cash crime, secondly that average taxation will be lower and thirdly that average purchasing power will be higher, logically spending’s will be encouraged and new jobs will be created;
  • Behind the title it shows that consequently the crisis will be attacked structurally and killed.

logo new_1De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

  • Vóór de titel geeft de afbeelding aan dat er een ernstige crisis is;
  • Boven de titel wordt ten eerste gerefereerd naar de volledige afschaffing van cash geld, ten tweede naar het verplicht gebruik van digitaal geld en ten derde dat dit resulteert in een waterdichte methodiek voor elke financiële, fiscale en sociale fraudebestrijding;
  • Onder de titel wordt ten eerste aangegeven dat hierdoor alle financiële misbruiken op alle niveaus en in eender welke relatie wordt uitgesloten, ten tweede dat de gemiddelde belastingdruk zal verminderen en ten derde dat de gemiddelde koopkracht zal toenemen, waardoor logischerwijze de bestedingen worden aangemoedigd en vervolgens nieuwe jobs zullen worden gecreëerd;
  • Na de titel geeft de afbeelding aan dat de crisis hierdoor structureel kan worden aangepakt en uiteindelijk verdwijnen.


Geplaatst

in

door

Tags: