CommitteeCommittee

32The responsible Citizens Committee has to be composed of at least 7 committee members, housed in 7 different member states. Eventually the Citizens Initiative needs to be approved by the European Commission before the online support will be enabled. After a favoured rounding of this procedure, the online Citizens support can be initiated in any European language by means of a simple click on the future sign-in button.

In preparation of the official registration of the Citizens Initiative, it is essential and intentional to recruit motivated committee members, housed in France, United Kingdom, Italy, Spain, Poland, Romania and Sweden.

Potential candidates may reveal their valued engagement through e-mail or social networks.       

32Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woonachtig in 7 verschillende lidstaten. Vooraleer de steunbetuigingen online kunnen worden geregistreerd is het vereist dat het Burgerinitiatief officieel ter goedkeuring  aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd. Enkel na positieve afronding van deze procedure kunnen de  steunbetuigingen in elke Europese taal, eenvoudig maar beveiligd online worden geactiveerd via een simpele click op de geplande steuntoets.

Ter voorbereiding van de officiële registratie van het Burgerinitiatief is het de essentiële bedoeling  om gemotiveerde commissieleden te rekruteren, woonachtig in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië en Zweden.

Potentiële kandidaten kunnen hun gewaardeerd engagement kenbaar maken via email of sociale netwerken.


Geplaatst

in

door

Tags: