• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Tax Shift

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwongen overtuigd dat er op de een of andere manier een ‘tax shift’ zal moeten worden overwogen. Het kwaad van het eigenbelang van onze politieke leiders en representatieve instanties is echter zo diep geworteld, dat met alle middelen getracht zal worden om toch maar een belastingverschuiving op te dringen, die zoals steeds eens te meer gedragen zal worden door het officiële vermogen.  Het is je reinste onzin om de directe belasting op reeds zwaar belaste ‘officiële’ vermogens te verhogen. Het is eveneens absurd om de indirecte belastingen te verhogen. Hiermee worden zoals steeds enkel de ‘brave’ en ‘solidaire’ burgers getroffen!

Iedereen is overtuigd dat de officiële inkomsten altijd al overbelast werden en worden. Iedereen weet dat de onofficiële inkomsten veel te weinig of niet belast werden en worden. Het is een publiek geheim dat het niet-belaste vermogen zeer aanzienlijk is. Die bestaande ongelijkheid is misdadig! De oplossing ligt voor de hand! De enige tax shift die moet worden ingevoerd en die een gewaarborgde oplossing kan bieden is een rechtvaardige belastingverschuiving van het officiële naar het onofficiële vermogen. Dergelijke verschuiving kan enkel worden gerealiseerd door de integrale afschaffing van cash geld en het verplicht gebruik van digitaal geld. Alle uitgaven worden correct en systematisch geregistreerd en alle inkomsten worden onvervalst officieel. Financiële, sociale en fiscale fraude wordt in de toekomst onmogelijk. Als elk inkomen aan een rechtvaardige en uniforme belasting kan worden onderworpen kan de gemiddelde belastingdruk drastisch naar beneden en zal de gemiddelde koopkracht proportioneel toenemen. De bestedingen zullen in verhouding stijgen en de werkgelegenheid zal evenredig verbeteren. Dit is de enige oplossing om de crisis op te lossen en alles te normaliseren!

Het concrete probleem is niet het bestaan van ‘zwart’ geld, maar dat ons ‘legaal’ systeem dit doelbewust reglementeert en toelaat en dat alle ‘brave’ burgers dit blijven tolereren! Het is overduidelijk dat elke tax shift, welke een verhoging naar eender welke directe of indirecte belasting beoogt, absurd is. De belastingen moeten effectief naar omlaag, maar moeten gegarandeerd van toepassing zijn op alle inkomsten! Steun onze website www.finalcrisiskiller.eu!    28

 

 

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]