• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Officieel en Onofficieel Vermogen

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.150 miljard euro. De voornaamste bestanddelen hierin zijn de volgende:

 • Spaar-, Zicht- en Termijnrekeningen                                                      324  miljard Euro
 • Aandelen                                                                                                   275
 • Levensverzekeringsproducten                                                                180
 • Beleggingsfondsen                                                                                   145
 • Obligaties                                                                                                    81
 • Pensioenproducten                                                                                   75
 • Cash                                                                                                             30

De overeenkomstige financiële verplichtingen bedragen afgerond 250 miljard euro, voornamelijk hypothecaire leningen, waardoor het netto financieel vermogen van particulieren in België momenteel ongeveer 900 miljard euro bedraagt.

De ontvangsten van de gezamenlijke overheid belopen op dit ogenblik jaarlijks rond de 205 miljard euro ten opzichte van 215 miljard euro uitgaven. De gecumuleerde Belgische overheidsschuld bedraagt bijna 400 miljard euro. Zowel de ontvangsten als de uitgaven zijn grotendeels gerelateerd aan het particulier vermogen. Tot zover het kadaster van het officieel vermogen.

Wat het onofficieel vermogen betreft kunnen we kort en bondig zijn, dat is namelijk onofficieel en niet bekend! Omwille van het bankgeheim en de ongecontroleerde geldstromen is een raming van de niet-geregistreerde en onbelaste vermogens ‘doelbewust’ onmogelijk. Het is echter een publiek geheim, dat het onofficieel vermogen zeer aanzienlijk is.

Dit is de echte oorzaak van de crisis en tegelijkertijd ook de enige oplossing ervan! Een waterdicht kadaster van alle vermogens kan enkel gerealiseerd worden door de integrale afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk verplicht en gecontroleerd gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven systematisch geregistreerd en worden alle onofficiële inkomsten onverbloemd officieel. Het totale vermogen kan vervolgens aan een rechtvaardige, solidaire maar substantieel verminderde belasting onderworpen worden. Als we hypothetisch veronderstellen dat het onofficieel vermogen evenveel zou bijdragen als het officieel ‘particulier’ vermogen, dan zou de effectieve belastingdruk evenredig gehalveerd kunnen worden.  De overeenkomstige koopkracht zal in verhouding stijgen en de bestedingen zullen conform worden aangewakkerd. De werkgelegenheid zal relevant boosten en de crisis is opgelost!

De onderliggende boodschap  is dat enkel door een rechtvaardige en gezonde financiële staatshuishouding iedereen een menswaardig bestaan kan worden gewaarborgd, waardoor de huidige criminaliteit en terrorisme aanzienlijk zullen afnemen. Zieke geesten zullen altijd blijven bestaan, armoede kan effectief worden bestreden en uiteindelijk worden geëlimineerd.

Een ‘zwarte’ economie kan onmogelijk overleven zonder een ‘witte’ economie. Een ‘witte’ economie wordt alleen maar beter zonder een ‘zwarte’ economie!

Dit is de simpele maar waardevolle boodschap van de website www.finalcrisiskiller.eu! logo new_1

 

 

 

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]