• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Essentie!

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleken. Fraude is echter van alle tijden. Digitaal geld heeft echter dezelfde kwalificaties als cash geld. Omwille van de huidige digitale mogelijkheden wordt een uniek waterdicht alternatief geboden om op een rechtvaardige basis alle financiële, fiscale en sociale misbruiken een definitieve halt toe te roepen. Met het oog op de vorming van een stabiele, rechtvaardige en vredevolle samenleving is cash geld  gedoemd om te verdwijnen.

Vanuit deze optiek willen wij met een eenvoudig voorbeeld en met een paar niet-bewijskrachtige, maar concrete veronderstellingen bewijzen dat onze stellingname zinvol en noodzakelijk zal blijken.

Aan de hand van officiële data (Eurostat) baseren wij ons hierbij op de volgende geconsolideerde gegevens van de 28 Europese Lidstaten mbt het jaar 2012:

 • Totale Inkomsten Lidstaten: 5.886 miljard euro
 • Ontvangen Indirecte Belastingen: 1.728 miljard euro
 • Ontvangen Directe Belastingen: 1.676 miljard euro
 • Ontvangen Bijdragen Sociale Zekerheid: 1.813 miljard euro
 • Staatsschuld: 11.032 miljard euro
 • Gemiddeld heffingspercentage (Belastingen & Sociale Zekerheid): 36.1 %

Op basis van deze gegevens zou men het overeenkomstig Inkomen op Arbeid in orde van grootheid kunnen projecteren op 10.000 miljard euro. Als de gemiddelde heffing van 36.1 % (België: 42.8 %) resulteert in ontvangsten van 3.489 miljard euro (Directe Belastingen en Bijdragen Sociale Zekerheid), zou de heffingsbasis omgerekend naar 100 procent 9.665 miljard euro of afgerond 10.000 miljard euro kunnen bedragen.   Omwille van het bankgeheim en de ongecontroleerde  geldstromen is een raming van de niet-geregistreerde en onbelaste inkomsten vrijwel onmogelijk (doelbewust?). Velen zijn overtuigd dat het aandeel onofficieel en niet-belast vermogen aanzienlijk is. In de veronderstelling dat het niet-geregistreerde vermogen even groot zou zijn als het geregistreerde inkomen op arbeid, zou bij de toepassing van een gemiddeld heffingspercentage van 20 % de ontvangen belastingen en sociale bijdragen 4.000 miljard euro bedragen, zijnde een surplus van meer dan 500 miljard euro. In dit scenario zou de huidige belastingbetaler jaarlijks 1.500 miljard euro of bijna 45 % minder moeten bijdragen. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met de meer-ontvangsten aan Indirecte Belastingen, welke eveneens aanzienlijk zouden zijn. Het huidige Btw-tarief zou in verhouding kunnen verlaagd worden. Naargelang het effectief aandeel niet-geregistreerd vermogen zijn talrijke alternatieve scenario’s mogelijk.

Door de effectieve en tastbare verhoging van de gemiddelde netto-koopkracht zullen de bestedingen automatisch toenemen en zal de werkgelegenheid onmiskenbaar positief worden beïnvloed. Met de gerealiseerde meer-ontvangsten zal de nu steeds toenemende Staatsschuld relatief snel kunnen worden afgebouwd!

Wij nodigen hierbij iedereen graag uit om onze website www.finalcrisiskiller.eu te raadplegen en te steunen!     48

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]