• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Kerstmis

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou dit resulteren in een enorme kerstboom. De flikkeringen van de schuldtoename per seconde is duizelingwekkend! Hierbij enkele illustraties van de toename van de Staatsschuld per seconde op dit ogenblik:

 • USA                                                                            45.486 $/seconde
 • UK                                                                                 5.170 £
 • Spanje                                                                          5.046 €
 • Frankrijk                                                                     2.665 €
 • Duitsland                                                                    1.556 €
 • België                                                                             507 €
 • Nederland                                                                     480 €

Diegenen die er veel van hebben beweren dat geld niet gelukkig maakt! Maar de realiteit is dat alles in onze materiële wereld afhankelijk is van geld. Zonder een gezonde financiële huishouding is een stabiele en vredevolle samenleving onmogelijk. Geld op zich is een prima waardemeter voor ons materieel vermogen. Cash geld is in de huidige omstandigheden echter niet controleerbaar. Een wildgroei van fraude voornamelijk omwille van eigenbelang is de realiteit. De volledige afschaffing van cash geld en het verplicht gebruik van digitaal geld garandeert een waterdicht systeem, waardoor elke financiële, fiscale en sociale fraude wordt uitgesloten.

Wij moeten ons oprecht verheugen dat er een eenvoudige en rechtvaardige oplossing bestaat voor het oplossen van de wereldcrisis. Het bizarre van onze wereld is dat enkel diegene geloofd worden die bewezen hebben het niet te willen of te kunnen! Wanneer zullen wij onze ogen openen en ons niet meer laten manipuleren? Of wachten wij op het ’Laatste Oordeel’? Waarom zijn er in het verleden altijd oorlogen geweest? Waarom is er op de dag van vandaag nog zoveel geweld en onenigheid? Er is maar één gegronde reden: machtsmisbruik door het ongecontroleerd bezit van geld! De minderheid van de mensen zondigt hieraan en heeft toch alle touwtjes in handen. Zolang als de wereld al bestaat laat de meerderheid zich manipuleren!

De huidige technologie geeft hieraan de gepaste oplossing: www.finalcrisiskiller.eu!59

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]