• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
49

YTTERLIGARE SKÄL

50

YTTERLIGARE SKÄL

51Den oroväckande och ständigt ökande arbetslösheten kan åtgärdas i grunden och påverkas positivt;

.


52Genom den administrativa förenklingen kommer ett antal funktioner (vissa offentliga tjänstemän, revisorer, skatteexperter, jurister…) att bli mindre nödvändiga. Tack vare det positiva utgiftsmönstret kommer ekonomin hela tiden systematiskt att förbättras, vilket automatiskt leder till att det skapas nya arbetstillfällen. I den nuvarande situationen kommer allt fler arbeten att gå förlorade och kommer konkurserna fortsätta att öka i samma hastighet;


53Till att börja med blir man tvungen att införa en obligatorisk och total frysning av alla priser så att konkurrenskraften ökar. Indexanpassningar kommer inte längre att behövas. Under rådande förhållanden är varje prisökning oansvarig;


54De senaste decennierna har priserna å ena sidan och lönerna å den andra stigit till en orealistisk och ohållbar nivå. Det system som föreslås kommer inom relativt kort tid att med eftertryck bevisa sin duglighet. Utan att det påverkar köpkraften kan därigenom pris- respektive lönenivåerna successivt normaliseras på ett genomtänkt sätt, något som omisskännligt är till gagn för ekonomin;


55

Digitala pengar används redan i tillräcklig omfattning och med tanke på de positiva effekterna för konsumenten kommer införandet inte att medföra några större praktiska problem;56Den nuvarande och ologiska dubbelbeskattningen (person- och bolagsskatt, moms, kapital- och fastighetsskatt, punktskatter, arvsskatt och alla andra skatter och avgifter) kan avskaffas och ersättas med en enda enhetlig progressiv och rättvis skatt;


57Orättvisa skatter och orättfärdig penningtvätt som diskriminerar de ”goda” medborgarna, kommer definitivt att tillhöra det förflutna;

 


58Genom ett transparent och helslutande system utesluts allt finansiella missbruk på alla nivåer och i alla situationer. Dagens ständigt ökande och allt överskuggande budgetproblem kommer därigenom också att försvinna;


59Genom den här metoden blir också all penningbrottslighet bannlyst;

.


60Den största gruppen skattepliktiga (arbetare och tjänstemän) får strukturellt mer köpkraft och kan därmed ge ut mer pengar. Det gör att alla, inklusive egenföretagare och bolag, i slutändan genererar mer inkomster (win/win-situation).