• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
31

Aktion & Reaktion

32AKTION


 

1. Ovillkorligt avskaffande av materiella betalningsmedel

.

33Fullständigt avskaffande av mynt och sedlar (kontanter);

.

2. Ovillkorlig tillämpning av digitala betalningsmedel

.

36Exklusiv och obligatorisk användning av kontokort och internet banking;

.

37Individuell identifikation och kontrollerad hantering av alla digitala betalningsmedel;

.

38Garanterad applikation och absolut förebyggande av internet- och girobedrägerier;

.39REAKTION


 

1. Heltäckande systemkontroll av samtliga utgifter för varje identitet

.

40Automatisk visning av en exakt lista över alla utgifter per individ;

.

41Systematisk identifikation av alla digitala betalningsmedel som används och registrering av samtliga utgifter (privatpersoner, föreningar, fria yrkesutövare, egenföretagare, företag, statliga institutioner, kungliga hov);

.

2. Heltäckande systemkontroll av samtliga inkomster för varje identitet

.

42Tack vare en enkel och korrekt registrering av alla utgifter garanteras systematiskt en noggrann återgivning av alla individuella inkomster;

.

3. Fullständigt avskaffande av alla finans-, skatte- och socialbedrägerier

.

43Vattentätt förebyggande av alla finans-, skatte- och socialbedrägerier;

.

.

44Skydd mot varje godtycklighet, egenintresse och profitariat för varje individ;

.

.

45Ingen inkomst undgår ett rättvist och solidariskt bidrag till/spridning av de nödvändiga utgifterna i varje statsekonomi;

.

4. Likvärdig och rättvis spridning av bärkraften för alla grundläggande myndighetsbördor baserat på verkliga inkomster

.

46Genom den systematiska registreringen av alla utgifter är alla individuella inkomster kända, därför kan de nödvändiga bördorna i varje statsekonomi fördelas proportionellt och rättvist;

.

47Genom en enhetlig och rättvis kvittning av alla registrerade utgifter mot alla registrerade inkomster kan man räkna ut en generell och skälig skatt. Den beskattningsbara grunden får man enkelt fram genom uträkning av skillnaden mellan inkomster och en motiverad andel av utgifterna. På det beloppet kan en transparent och rättvis progressiv skatt tas ut;

.

48Det innebär att den genomsnittliga skattebördan minskar ordentligt och att den vitala köpkraften ökar rejält. Detta innebär en avsevärd en stimulans för offentliga utgifter så att krisen kan åtgärdas strukturellt;

.