• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Home

logo new_1


1211

Initiativ


 

14Genom att avskaffakontanter och göra det obligatoriskt att använda digitala pengar skapas en enkel men vattentät metod som utesluter varje finans-, skatte- och socialbedrägeri.

15Genom att alla utgifter registreras så reproduceras även alla inkomster. Motsvarigheten till dagens bedrägerier blir därigenom helt officiell.

16Därigenom kan varje inkomst beläggas med en transparent, likvärdig och rättvis social och finansiell skattebörda.

17Det innebär att den genomsnittliga skattebördan verkligen minskar och den genomsnittliga köpkraften ökar.

18På det sättet stimuleras utgifter och kan strukturella åtgärder vidtas för att lösa den ekonomiska krisen.

19 20Aktion!


 

21Ett transparent och rättvist system är den enda lösningen för att åtgärda den ekonomiska krisen i grunden och säkerställa våra barns framtid.

24

Det här är vårt ultimata tillfälle att ta ansvar! Tiden och tekniken är nu mogen för att bilda ett stabilt, rättvist och fredligt samhälleDiskriminering får inte längre tolereras! Skyddet av personuppgifter är egentligen en utopi och i princip endast aktuellt för bedragare och brottslingar !

28Den som inte bara vill filosofera om en lösningkrisen utan verkligen vill göra något åt den, har en moralisk skyldighet att villkorslöst stödja detta initiativ.