• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
31

Acţiunea & Reacţiunea

32ACŢIUNEA


 

1. Renunţare necondiţionată la mijloacele de plată materiale

.

33Renunţarea integrală la monede şi bancnote (numerar);

.

2. Aplicarea necondiţionată a mijloacelor de plată digitale

.

36Utilizarea exclusivă şi obligatorie a cardurilor de plată şi a internet bankingului;

.

37Identificarea individuală şi gestiunea controlată a tuturor mijloacelor de plată digitale;

.

38Aplicarea garantată şi prevenirea absolută a fraudei prin Internet şi a transferurilor frauduloase;

.39REACŢIUNEA


 

1. Sistem viabil de control al tuturor cheltuielilor fiecărei identităţi

.

40Afişarea automată a listei exacte a tuturor cheltuielilor per individ;

.

41Identificarea sistematică a tuturor mijloacelor de plată folosite şi înregistrarea tuturor cheltuielilor (persoane fizice, asociaţii, profesii liberale, independenţi, persoane juridice, instituţii de stat, casa regală);

.

2. Sistem viabil de control al tuturor veniturilor ale fiecărei identităţi

.

42O afişare exactă a tuturor veniturilor individuale este garantată sistematic printr-o înregistrare simplă şi corectă a tuturor cheltuielilor;

.

3. Suprimarea oricărei fraude financiare, fiscale şi sociale

.

43Prevenirea etanşă a oricărei fraude financiare, fiscale şi sociale;

.

.

44Eliminarea oricărui tratament preferenţial, avantaj personal şi beneficii exagerate ale oricărui individ;

.

.

45Niciun venit nu va fi scutit de o contribuţie/repartizare corectă şi solidară la cheltuielile necesare fiecărei economii naţionale;

.

4. Repartizare proporţională şi echitabilă a puterii financiare a tuturor sarcinilor esenţiale ale guvernului pe baza veniturilor efectiv realizate

.

46Prin înregistrarea sistematică a tuturor cheltuielilor, toate veniturile individuale sunt făcute cunoscute în mod explicit, astfel că se pot repartiza în mod proporţional şi echitabil toate cheltuielile necesare fiecărei economii naţionale;

.

47Printr-o identificare uniformă şi echitabilă a tuturor cheltuielilor înregistrate din toate veniturile înregistrate se poate crea o fiscalitate generalizată şi echitabilă. Baza impozabilă poate fi constituită simplu prin diferenţa dintre venituri şi un procentaj bine fundamentat al cheltuielilor. La această sumă se poate aplica un impozit progresiv transparent şi corect;

.

48Ca urmare, fiscalitatea medie se va diminua fundamental şi puterea de cumpărare vitală va creşte radical. Astfel se va încuraja considerabil consumul iar criza va putea abordată structural, de la bază;

.