• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
49

Dodatkowe Rozwazania

50

Dodatkowe Rozwazania

51Można u podstaw zająć się budzącą niepokoje społeczne kwestią nieustannie rosnącego bezrobocia i pozytywnie wpłynąć na jej rozwiązanie;.


52Poprzez uproszczenie procesu administracyjnego niektóre stanowiska staną się mniej potrzebne (niektórzy urzędnicy, księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy, itd.). Dzięki pozytywnemu schematowi konsumpcyjnemu gospodarka będzie ulegać ciągłemu polepszeniu, co automatycznie przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. W sytuacji, jaka panuje obecnie, trend utraty pracy będzie się utrzymywał a liczba upadłości przedsiębiorstw jeszcze wzrośnie;


53Początkowo konieczne będzie jak najszybsze przystąpienie do obowiązkowego i całkowitego zamrożenia wszystkich cen, co spowoduje wzrost konkurencyjności na rynku. Tak samo zbędne okażą się zmiany wskaźników. W obecnych warunkach jakakolwiek podwyżka cen jest nieodpowiedzialna;


54Stosunek cen do wynagrodzeń wzrósł w ostatnich dekadach do nierealistycznego poziomu, który staje się nie do wytrzymania. Proponowany system w dość krótkim czasie wykaże swoją skuteczność. Nie spowoduje konkretnego pogorszenia siły nabywczej, przez co nastąpi stopniowa i przemyślana normalizacja poziomu cen, a co za tym idzie, wynagrodzeń, co niewątpliwie wyjdzie na dobre gospodarce;


55

Użycie elektronicznych pieniędzy jest już na tyle powszechnie przyjęte, że nie będzie, zważywszy na korzyści, niosło za sobą wielu problemów praktycznych;56Obecny niesprawiedliwy i nielogiczny system podwójnego opodatkowania (osób fizycznych i osób prawnych, VAT, podatek od ruchomości i nieruchomości, akcyzy, podatek od spadku oraz wszelkie inne opłaty i obciążenia) można znieść i zastąpić jednym, jednolitym podatkiem progresywnym, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich;


57Możliwe będzie definitywne wyeliminowanie nierównego opodatkowania i nielegalnych praktyk w zakresie prania brudnych pieniędzy, powodujących dyskryminację uczciwych obywateli;

 


58Dzięki przejrzystemu i niezawodnemu systemowi zostaną wykluczone wszystkie nadużycia finansowe na wszelkich poziomach i z wszelkich relacji. W ten sposób znikną też wreszcie wciąż obecnie narastające, kluczowe problemy budżetowe;


59Zastosowanie tej metody pozwoli na całkowite wyeliminowanie rozpowszechnionej przestępczości finansowej, związanej z tradycyjnymi pieniędzmi;

.


60Największa grupa podatników (pracownicy fizyczni, umysłowi, urzędnicy) zyska strukturalnie większą siłę nabywczą i w ten sposób będzie w stanie więcej wydawać. A to przyczyni się do tego, że wszyscy, włącznie z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwami, będą wreszcie w stanie generować większe dochody (na czym zyskają wszyscy).