• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
31

Akcja & Reakcja

32AKCJA


 

1. Bezwarunkowe zniesienie materialnych środków płatniczych

.

33Całkowite zrezygnowanie z monet i banknotów (płatności gotówkowych);

.

2. Bezwarunkowe wprowadzenie elektronicznych środków płatniczych

.

36Wyłączne i obowiązkowe korzystanie z kart płatniczych i bankowości internetowej;

.

37Indywidualna identyfikacja i kontrolowane zarządzanie wszystkimi elektronicznymi środkami płatniczymi;

.

38Bezpieczeństwo aplikacji i absolutne zapobieganie oszustwom internetowym i księgowym;

.39REAKCJA


 

1. Niezawodna kontrola systemowa wszystkich wydatków każdej osoby

.

40Automatyczne i dokładne zestawienie wszystkich wydatków danej osoby;

.

41Systematyczna identyfikacja wszystkich rodzajów użytych elektronicznych środków płatniczych i rejestracja wszystkich wydatków (osób indywidualnych, stowarzyszeń, wykonujących wolne zawody, prowadzących własną działalność, przedsiębiorstw, instytucji państwowych, dworów królewskich);

.

2. Niezawodna kontrola systemowa wszystkich dochodów każdej osoby

.

42Prosta i poprawna rejestracja wszystkich wydatków pozwoli na uzyskane systematycznego i dokładnego zestawienia wszystkich indywidualnych dochodów;

.

3. Integralny system zapobiegania wszelkim oszustwom finansowym, podatkowym i socjalnym

.

43„Szczelny” system, zapobiegający wszelkim oszustwom o charakterze finansowym, podatkowym i socjalnym;

.

.

44Zabezpieczenie przeciw niekontrolowanej swobodzie, interesom własnym i profitowaniu socjalnemu każdej jednostki;

.

.

45Żaden dochód nie uniknie odprowadzenia/dystrybucji sprawiedliwego i solidarnego wkładu w konieczne wydatki każdej gospodarki narodowej;

.

4. Proporcjonalne i sprawiedliwe rozłożenie obciążenia wszystkimi niezbędnymi świadczeniami/podatkami nakładanymi przez władze, na podstawie faktycznie osiągniętych dochodów

.

46Dzięki systematycznej rejestracji wszystkich wydatków będą dokładnie znane wszystkie dochody osób indywidualnych, przez co możliwe będzie proporcjonalne i uczciwe rozłożenie na obywateli koniecznych obciążeń każdej gospodarki narodowej;

.

47Poprzez jednolite i sprawiedliwe rozliczenie wszystkich zarejestrowanych wydatków z wszystkimi zarejestrowanymi dochodami możliwe będzie ustanowienie powszechnego opodatkowania na niskim poziomie. Możliwe będzie łatwe ustalenie podstawy opodatkowania, przy uwzględnieniu różnicy pomiędzy wysokością dochodu a uzasadnionym odsetkiem wydatków. Wobec uzyskanej kwoty można wówczas zastosować przejrzysty i uczciwy podatek progresywny;

.

48Spowoduje to fundamentalne obniżenie średniej stawki podatku i w wyniku tego radykalne zwiększenie siły nabywczej społeczeństwa. To z kolei w dużym stopniu zachęci konsumentów do zwiększenia wydatków, co umożliwi strukturalne rozwiązanie problemu kryzysu;

.