• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Home

logo new_1


1211

Inicjatywa


 

14Poprzez zniesienie płatności gotówkowych i wprowadzenie obowiązku korzystania z pieniędzy elektronicznych można stworzyć prosty a jednocześnie „szczelny” system, który pomoże wykluczyćwszelkiego rodzajuoszustwa o charakterze finansowym, podatkowym i socjalnym.

15Rejestracja wszystkich wydatków umożliwi odtworzenie wszystkich dochodów. Wówczas oszustwa, które są dokonywane na tych polach, zostałyby oficjalnie wyświetlone, w sposób niemożliwy do zafałszowania.

16W ten sposób dla każdego dochodu możliwe byłoby zastosowanie przejrzystego, proporcjonalnego i sprawiedliwego obciążenia socjalnego i podatkowego.

17Spowoduje to rzeczywiste obniżenie średniej stawki podatku oraz zwiększenie siły nabywczej społeczeństwa.

18To z kolei zachęci konsumentów do zwiększenia wydatków i umożliwi strukturalne rozwiązanie problemukryzysu gospodarczego.

19 20Akcja!


 

21Przejrzysty i sprawiedliwy system jest jedynym sposobem na poradzenie sobie z obecnym kryzysem gospodarczym, poprzez działania u podstaw, aby zabezpieczyćprzyszłość naszych dzieci.

24

To ostatni moment na wzięcie na siebie odpowiedzialności! Nadszedł wreszcie czas na to, aby z pomocą odpowiednich technologii, którymi wreszcie dysponujemy, stworzyć stabilne, sprawiedliwe i pokojowo nastawione społeczeństwo! Nie można już dłużej tolerować dyskryminacji! Ochronadanych osobowych jest w rzeczywistości utopią i w zasadzie chroni tylko oszustów i przestępców !

28Wszyscy, którzy nie chcą tylko dywagować nad możliwymi sposobami rozwiązania problemu kryzysu, ale rzeczywiście chcą coś zrobić, mają moralny obowiązek bezwarunkowego poparcia tej inicjatywy.