• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
31

Actie & Reactie

32ACTIE


 

1. Onvoorwaardelijke afschaffing  van de materiële betaalmiddelen

.

33Integrale afschaffing van munten en bankbiljetten (cash geld);

.

2. Onvoorwaardelijke toepassing van de digitale betaalmiddelen

.

36Exclusieve en verplichte aanwending van betaalkaarten en internet banking;

.

37Individuele identificatie en gecontroleerd beheer van alle digitale betaalmiddelen;

.

38Gewaarborgde applicatie en absolute preventie van Internet- en girale fraude;

.39REACTIE


 

1. Sluitende systeemcontrole van alle uitgaven van elke identiteit

.

40Automatische weergave van een exacte listing van alle uitgaven per individu;

.

41Systematische identificatie van alle gebruikte digitale betaalmiddelen en registratie van alle uitgaven van elk individu (particulieren, verenigingen, vrije beroepen, zelfstandigen, ondernemingen, staatsinstellingen, koningshuis);

.

2. Sluitende systeemcontrole van alle inkomsten van elke identiteit

.

42Een nauwkeurige weergave van alle individuele inkomsten wordt systematisch gegarandeerd door een eenvoudige en correcte registratie van alle uitgaven;

.

3. Integrale afschaffing van iedere financiële, fiscale en sociale fraude

.

43Waterdichte methodiek voor een financiële, fiscale en sociale fraudebestrijding;

.

.

44Vrijwaring van elke willekeur, eigenbelang en profitariaat van eender welk individu;

.

.

45Geen enkel inkomen ontsnapt aan een rechtvaardige en solidaire bijdrage/spreiding van de noodzakelijke uitgaven van elke staatshuishouding;

.

4. Evenredige en rechtvaardige spreiding van de draagkracht van alle essentiële lasten  van de Overheid op basis van de effectief gerealiseerde inkomsten

.

46Door de systematische registratie van alle uitgaven zijn alle individuele inkomsten expliciet bekend, waardoor de noodzakelijke lasten van iedere staatshuishouding evenredig en eerlijk kunnen worden verdeeld;

.

47Door een uniforme en rechtvaardige verrekening van alle geregistreerde uitgaven op alle geregistreerde inkomsten kan een veralgemeende en billijke belastingheffing worden gecreëerd. De belastbare basis kan eenvoudig worden gevormd door het verschil van de inkomsten en een gefundeerd percentage van de uitgaven. Hierop kan een transparante en faire progressieve belasting worden toegepast;

.

48Als gevolg hiervan zal de gemiddelde belastingdruk fundamenteel verminderen en zal de vitale koopkracht vervolgens radicaal toenemen. Hierdoor zullen de bestedingen wezenlijk worden aangemoedigd, waardoor de crisis structureel aan de basis kan worden aangepakt;

.