• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Lof der Zotheid

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  belastingsysteem, blijven zij laconiek de fiscale fraude legaliseren, het financieel onrecht stimuleren en de economische crisis ondersteunen. Ondanks hun bewuste intelligentie is er nog steeds geen enkele politieke partij die de enige en juiste oplossing durft aan te kaarten . Wij ‘solidaire’ burgers zijn echter de grootste criminelen, want wij blijven dit tolereren en laten dit ‘democratisch’ toe!

Taks shift is het actuele code woord, maar de effectieve uitwerking ervan blijft bewust gevarieerd en vaag. In principe komen de voorgestelde alternatieven steeds neer op het feit dat eens te meer de brave burgers het gelag zullen moeten betalen. Alle voorgestelde alternatieven gaan allemaal over nieuwe en/of bijkomende belastingen en aantasting van verworven rechten. Elke vorm van taks shift in de huidige context is absurd en nutteloos. Waarschijnlijk is elke politieker bewust dat de enige rechtvaardige oplossing ligt in het feit dat elk inkomen aan een faire belasting moet onderworpen worden. Ze weten maar al te goed dat dit enkel foutloos kan worden toegepast indien er een waterdicht kadaster van vermogens zou bestaan. Ze weten ook dat een sluitend vermogenskadaster enkel kan worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Ze weten ook dat hierdoor alle uitgaven automatisch worden geregistreerd en dat op die manier ook alle inkomsten officieel worden. Ze weten eveneens dat vervolgens het gemiddelde belastingpercentage drastisch kan worden verlaagd, waardoor de gemiddelde koopkracht, respectievelijk de bestedingen evenredig zullen toenemen. Ze beseffen maar al te goed dat dan pas de werkgelegenheid overeenkomstig zal verbeteren. Ze zijn bewust dat dit de enige oplossing is om de crisis structureel aan te pakken en op te lossen en het wereld-vermogen rechtvaardig te verdelen. De macht van eigenbelang blijkt zoals altijd groter dan belangeloos streven naar algemeen belang.

Zolang er cash geld bestaat zal er zwart geld, fraude en misbruik heersen.  Dat is dan ook de enige reden dat cash geld nog bestaat. Onder de gegeven omstandigheden is het onoverkomelijk dat een zwarte economie blijft floreren. Het is  onaanvaardbaar dat onze politici dit bewust ongemoeid laten. Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! Waarom laten wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren ten voordelen van de happy few?

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in the website www.finalcrisiskiller.eu!  Wake up People…90

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]