• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze wereld effectief te voorkomen zijn!  Potentieel is onze aarde in staat om iedereen een vredevol en menswaardig bestaan te bieden met een comfortabele levensstandaard. Het enige probleem is dat de aanwezige middelen onrechtvaardig verdeeld zijn en ongeoorloofd in handen zijn van een te klein aantal individuen. Enkel en alleen hierdoor manifesteren zich onder andere de volgende anomalieën:

 • Het vermogen van 1 procent van de rijksten van de wereldbevolking zal in de nabije toekomst hoger zijn dan dat van de andere 99 procent;
 • De 85 meest vermogende mensen bezitten samen evenveel als het vermogen van de 3,5 miljard meest behoeftige mensen, namelijk de helft van de wereldbevolking;
 • De 100 rijksten kunnen viermaal een einde maken aan de armoede in de wereld;
 • De 10 rijkste families van België hebben een vermogen van meer dan 40 miljard euro, wat ongeveer zo veel is als dat van de 2 miljoen armste Belgen;
 • De kloof tussen rijk en arm was nog nooit zo groot en de rijken worden exponentieel steeds rijker en de armen steeds armer;
 • 2,5 miljard mensen leven vandaag in absolute armoede en beschikken over een inkomen van minder dan 1,5 euro per dag;
 • Elke dag sterven 15.000 kinderen of meer dan 5 miljoen per jaar aan hongersnood;
 • 900 miljoen mensen zijn wereldwijd ondervoed;

Al deze onmenswaardige feiten zijn in principe toe te wijzen aan de macht van het geld en worden uiteindelijk veroorzaakt door het machtsmisbruik ervan. Een transparant en rechtvaardig financieel systeem is de enige oplossing om een menswaardige en vredevolle samenleving te waarborgen.

Door de afschaffing van cash geld wordt een eenvoudige maar waterdichte methodiek gecreëerd, waardoor elke financiële, sociale en fiscale fraude wordt uitgesloten. Door de registratie van alle uitgaven worden alle inkomsten feilloos gereproduceerd en wordt het equivalent van de huidige fraude onvervalst officieel. Hierdoor kan voor elk inkomen een transparante, uniforme en rechtvaardige sociale en fiscale belastingdruk worden toegepast. Als gevolg hiervan kan de gemiddelde belastingdruk effectief verminderen en zal de koopkracht van de consumenten relevant toenemen. Hierdoor zullen de bestedingen evenredig stijgen en zal de werkgelegenheid proportioneel verbeteren. De economische crisis zal wereldwijd worden opgelost en een rechtvaardige herverdeling van de financiële middelen zal de armoede, hongersnood en uiteindelijk ook de oorlogen laten verdwijnen.

Diegenen die het geluk hebben een menswaardige levensstandaard te hebben staan hier niet meer bij stil. Kunnen wij echter nog rustig slapen in de wetenschap dat wij allen eenvoudig zouden kunnen voorkomen dat nog één kind moet sterven als gevolg van ondervoeding en hongersnood? En dan te bedenken dat uiteindelijk iedereen er beter van zal worden…

Het is tijd om onze verantwoordelijkheid op te nemen (www.finalcrisiskiller.eu)!     26

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]