• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Logica?

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het gemiddelde netto belastbaar inkomen voor 2012 jaarlijks niet meer dan 16.651 euro per inwoner. Per belastingbetaler komt dit neer op ongeveer 30.000 euro per jaar. Het netto belastbaar inkomen is het bruto inkomen minus de betaalde sociale zekerheidsbijdragen (13,07 %).

Dit staat in schril contrast met de heisa in de media over de enorme bonussen, die onder andere zouden worden uitgekeerd aan bepaalde Europese ambtenaren. Hierbij willen we refereren naar de status van de voorzitter van de Europese Raad. Het overeenkomstig netto belastbaar inkomen van een dergelijke topman bedraagt rond de 300.000 euro per jaar, zijnde 1.000 procent meer dan een gemiddelde Belgische belastingbetaler. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de niet-onaanzienlijke belastingvrije vergoedingen, welke verbonden zijn aan deze functie. Naargelang de betrokkenheid is de media niet eensgezind als het gaat om de bonussen welke deze ‘ambtenaren’ de volgende 3 jaren zullen vergaren en welk pensioen hierbij levenslang zal worden uitbetaald. Hierbij mogen we niet vergeten dat deze toch belangrijke functie meestal maar gedurende 5 jaren wordt uitgeoefend!

Al onze regeringsleiders, politici, vakbonden en iedereen die denkt het voor het zeggen te hebben, heeft op de dag van vandaag de mond vol over de onherroepelijke besparingen. Maar dan wel bij een ander en zeker niet bij zichzelf. Wraakroepend zou ik zeggen als men rekening houd met wat er zich allemaal op ‘hoog’ niveau afspeelt!

Uiteraard is het niet aan de betrokkenen om zich hierover schuldig te voelen. Men kan het niemand echt kwalijk nemen om zich te verrijken als dat wordt aangeboden. De keuze mag echter niet worden overgelaten aan de betrokkenen zelf, het systeem moet dergelijke excessen uitsluiten!

Er is maar één oplossing: een waterdicht en rechtvaardig systeem zoals voorgesteld in onze website www.finalcrisiskiller.eu! 22

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]