• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Waarom?

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fantastische evolutie heeft meegemaakt. Misschien is het probleem wel dat we gemiddeld gezien veel te veel verwend zijn geworden? Er zijn blijkbaar nog steeds te veel mensen die het nog altijd veel te goed hebben en daardoor een beetje blind blijven voor de realiteit en hierdoor de signalen van de laatste jaren volkomen negeren. We moeten dringend allemaal bewust worden dat er iets moet veranderen voor de toekomst en niet voor de voorbije 50 jaar!

Ik kan moeilijk begrijpen waarom iemand er tegen kan zijn dat iedereen zonder uitzondering solidair moet bijdragen aan de noodzakelijke lasten van de Staat. Voor meer dan 90 procent van onze actieve bevolking zijn zo goed als alle inkomsten officieel gekend en veel te hoog belast. Ondanks het feit dat er een waterdicht alternatief bestaat, waardoor ook de niet-officiële inkomsten kunnen worden geregistreerd en solidair worden belast, kan de minderheid van de overgrote meerderheid blijkbaar niet overtuigd worden, dat de oplossing van de crisis voor het grijpen ligt. Ik kan niet begrijpen dat de meerderheid niet bewust is van het feit dat hun gemiddelde koopkracht substantieel zal toenemen en dit enkel door een gegarandeerde uitschakeling van elke financiële, sociale en fiscale fraude. Het enige wat moet veranderen is dat ook de niet-officiële inkomsten onderworpen moeten worden aan een equivalente en rechtvaardige belasting. Hierdoor zal de gemiddelde belasting substantieel verlaagd kunnen worden.

Rechtvaardiger en simpeler kan het niet: onvoorwaardelijke afschaffing van cash geld, onvoorwaardelijk toepassing van digitaal geld, sluitende registratie van alle uitgaven, systematische weergave van alle inkomsten, aanzienlijke vermindering van de gemiddelde belastingheffing, effectieve toename van de gemiddelde koopkracht, automatische toename van de bestedingen en verhoging van een gewaarborgde werkgelegenheid. Iedereen zal er uiteindelijk beter van worden. Bestaat er een beter alternatief?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

www.finalcrisiskiller.eu25

 

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]