• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Babylonische woordspeling

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet worden ingevoerd. De pro-politici willen deze belasting invoeren, voornamelijk om de eisen van de Vakbonden tegemoet te komen met het oog op het vermijden van nieuwe stakingen. Is dat nu allemaal gemeend of  is het weeral window dressing zoals altijd?  Zijn de politieke partijen en de verschillende vakbonden niet van dezelfde familie? Ze hebben het allemaal voor het zeggen, maar in werkelijkheid hebben ze geen rechtspersoonlijkheid. Voor ‘rechten’ staan ze allemaal open, maar uiteindelijk voldoen aan de overeenkomstige ‘verplichtingen’ is een ander paar mouwen.

De begrippen ‘vermogensbelasting’, ‘vermogenswinstbelasting’ of ‘rijkentaks’ zijn op zich verwarrend en volledig zinloos, omdat een vergelijkbare belasting voor de normale belastingplichtige altijd heeft bestaan. De ‘brave burger’ betaalt sowieso al veel te veel belastingen op zijn vermogen. Op het officiële inkomen wordt al een meer dan proportionele personenbelasting geheven. Hierbij komen nog eens de roerende voorheffing op dividenden en andere roerende inkomsten, de onroerende voorheffing op het onroerend inkomen, BTW op alle aankopen en als men dood gaat ook nog eens successierechten. Zo kan men nog een tijdje blijven doorgaan. Al deze belastingen zijn in werkelijkheid al een ‘vermogensbelasting’ en elke bijkomende belasting treft eens te meer enkel het officieel vermogen gezien er geen ‘vermogenskadaster’ bestaat. Het officiële vermogen is altijd al veel te hoog belast. Het onofficiële vermogen is en werd nog nooit belast!

Schaf al de bestaande en absurde belastingsoorten af en vervang ze door 2 eenvoudige en rechtvaardige belastingen, namelijk één zo laag mogelijke directe belasting op alle inkomsten en één zo laag mogelijke indirect belasting op alle aankopen.

Het enige wat moet gebeuren is dat alle inkomsten zonder uitzondering geregistreerd worden en gelijkmatig aan een uniforme belasting onderworpen worden. Een waterdicht vermogenskadaster kan alleen maar worden gerealiseerd door de afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk gebruik van het digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven eenvoudig zonder uitzondering geregistreerd en zijn alle inkomsten volledig officieel. Als alle inkomsten bekend zijn kan de gemiddelde belasting substantieel verlaagd worden en zullen de bestedingen evenredig toenemen. Vervolgens zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren en is de crisis verleden tijd! Eenvoudiger en rechtvaardiger kan niet. Alternatieven zijn onbestaand.

De plussen en minnen hiervan zijn overzichtelijk weergegeven in de website www.finalcrisiskiller.eu. 17

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]