• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska

Pensioenleeftijd

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleeftijd te verhogen is in essentie onlogisch. Het is cruciaal om de werkgelegenheid van de jongeren te waarborgen en niet de ouderen te verplichten om langer te werken.

De enige reden van deze maatregel is een gemakkelijkheidsoplossing van de regering. Hierdoor kan de overheid tijdelijk haar uitgaven drukken door het feit dat minder snel pensioenen moeten worden uitgekeerd. Zoals bij de meeste maatregelen ligt hier ook een budgettaire grondslag aan de basis.

Onderliggend speelt natuurlijk ook de druk van de Europese Commissie mee. Volgens de Maastricht-norm mag de overheidsschuld namelijk niet hoger zijn dan 60 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Eenvoudig gezegd is het BBP een economische maatstaf, die de waarde vertegenwoordigt van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar.  Ondanks het feit dat het overeenkomstig gemiddelde van de oorspronkelijke lidstaten in 2013 ook meer dan 90 procent bedroeg, is België één van de koplopers op dit vlak. De overheidsschuld van België bedraagt voor deze periode meer dan 104 procent van het BBP.

In principe is België en verschillende andere Europese lidstaten virtueel failliet! Door allerhande kunstgrepen probeert men nu het zinkende schip te redden. De geplande maatregelen van het huidig regeerakkoord zullen het gestelde doel nooit bereiken. Hierdoor zal de gemiddelde koopkracht nooit kunnen toenemen en zal de werkgelegenheid nooit positief kunnen verbeteren.

Er is maar één oplossing om de crisis structureel aan te pakken en dat is een rechtvaardig belastingsysteem, waarbij zeker gesteld is dat elk inkomen onderworpen kan worden aan een faire en solidaire belasting. Met elk inkomen wordt zowel het officiële als vooral het onofficiële inkomen bedoeld. Zoals toegelicht in de website www.finalcrisiskiller.eu kan dit eenvoudig worden gerealiseerd!49

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]