• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Netto inkomen

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iedereen die werkt vanaf januari 2015 meer geld op zijn loonbriefje zal hebben. Dit zou het resultaat zijn van de verhoging van de fiscaal aftrekbare forfaitaire beroepskosten. Dit voordeel zou onmiddellijk tot uiting komen via de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Naargelang het belastbaar inkomen vertegenwoordigt dit op jaarbasis een voordeel van ongeveer 250 tot maximaal 350 euro. Per maand betekent dit een voordeel van 20 tot maximaal 30 euro!

Als men echter het totale plaatje op jaarbasis zou bekijken, dan is het maar de vraag of de betroffen belastingplichtigen uiteindelijk op jaarbasis niet meer zullen inboeten.

Los van het feit dat de pensioenleeftijd op lange termijn zal toenemen, wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de toekomstige maatregelen met een financieel negatieve impact:

 • Indexsprong;
 • Verlaging van de Kinderbijslag (wegvallen indexatie, afschaffing leeftijdsbijslag);
 • Verhoging Zorgverzekeringspremie;
 • Afschaffing indexatie fiscaal aftrekbare grensbedragen;
 • Verlaging fiscale aftrek Woonbonus;
 • Indexatie Accijnzen;
 • Verhoging factuur Elektriciteit (distributienettarieven)

Alleen nog maar de afschaffing van de leeftijdsbijslag inzake kindergeld (vanaf 2017) zal het netto-voordeel mbt de verhoging van de beroepskosten zwaar overstijgen. Naargelang de gezinssamenstelling zal dit financieel nadeel voor de betroffen gezinnen gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 euro per jaar bedragen.

En zo wordt steeds maar zand gestrooid in de ogen van de goedgelovige en brave belastingplichtige…

Een tastbare en verzekerde verhoging van de koopkracht kan in de gegeven omstandigheden enkel worden geboden door de onvoorwaardelijke toepassing van het voorstel omschreven in de website www.finalcrisiskiller.eu! 54

 

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]