• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Genoeg?!

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit recente nieuwskoppen:

 • De 85 meest vermogende mensen bezitten samen evenveel als de 3,5 miljard meest behoeftige mensen (halve wereldbevolking);
 • De top 1000 van de meest winstgevende Belgische bedrijven realiseerden in 2013 een totale winst van 48 miljard Euro en betaalden daarop 3,2 miljard Euro of gemiddeld slechts 6,7 procent;
 • Vertrouwelijke Luxemburgse belastingakkoorden, met onder andere 26 van de rijkste families en grootste bedrijven van België kosten België miljarden Euro’s aan belastinginkomsten (vermeldenswaard hierbij is dat de Belgische Staat bij sommige van deze bedrijven een belangrijke aandeelhouder is);
 • Meer werkloosheid en armoede in bijna alle Vlaamse gemeenten. Volgens Europese gegevens zou bijna 21 procent van de Belgische bevolking het risico lopen om in de armoede terecht te komen;
 • De Belgische Regering wil tegen 2018 meer dan 5 miljard Euro besparen in de sociale zekerheid. Meer dan de helft van de Vlamingen is dan ook van oordeel dat er minder sociale bescherming (kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen) zal zijn voor de volgende generaties;
 • Volgens een raming zou de zwarte economie in België goed zijn voor 61 miljard Euro. Uiteraard is dit zeer moeilijk te becijferen en zal het aandeel in werkelijkheid veel hoger liggen. Als het officiële geld 250 miljard Euro (spaarboekje) bedraagt, zal het onofficiële geld waarschijnlijk minstens even groot zijn! Toch zou fraudebestrijding geen prioriteit zijn voor de nieuwe Belgische Regering;

Zo kan men eindeloos verder gaan…

Het is een utopie om te geloven dat de werkgelegenheid en de gemiddelde koopkracht in de gegeven omstandigheden kan verbeteren!

Hoelang blijft de meerderheid van de wereldbevolking nog blind voor bedrog, discriminatie en eigen belang voor de happy few? Wanneer neemt deze meerderheid nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid op? Wij herhalen en zullen het blijven beklemtonen, er is maar één echte oplossing om een stabiele, rechtvaardige en vredevolle samenleving effectief te realiseren. Lees en steun ons initiatief omschreven in onze website www.finalcrisiskiller.eu!23

Taxshift: Contract of blabla?

Taxshift: Contract of blabla?

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatssc[...]

Eureka

Eureka

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen n[...]

Never Ending Story!

Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer[...]

Lof der Zotheid

Lof der Zotheid

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  be[...]

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze w[...]

Tax Shift

Tax Shift

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwonge[...]

Officieel en Onofficieel Vermogen

Officieel en Onofficieel Vermogen

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.15[...]

Babylonische woordspeling

Babylonische woordspeling

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet wo[...]

Waarom?

Waarom?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fan[...]

Netto inkomen

Netto inkomen

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iede[...]

Pensioenleeftijd

Pensioenleeftijd

Wat is de zin en de onzin van de verhoging van de pensioenleeftijd.

De maatregel om de pensioenleef[...]

Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

Het actuele codewoord is Vermogensbelasting. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Nederland e[...]

Logica?

Logica?

Op basis van de meest recente statistieken van de Belgische Federale Overheid Economie bedraagt het [...]

Essentie!

Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleke[...]

Kerstmis

Kerstmis

Als men de tellers van de Staatsschuld van de meeste landen in één beeld zou kunnen samenvatten zou [...]

Staatsschuld

Staatsschuld

Op basis van de officiële gegevens van Europa (Eurostat) is België na Ierland de koploper van de o[...]

Genoeg?!

Genoeg?!

Zonder enige vorm van bewijskracht van ons ter zake, hierbij enkele willekeurige eye catchers uit re[...]

Doelstelling

Doelstelling

Wat wij wel en niet willen bereiken met ons initiatief, weergegeven in onze website www.finalcri[...]

crisis?

crisis?

Als we het Wealth Report 2014 mogen geloven is het voor de happy few hoogconjunctuur en zeker geen c[...]

Realiteit!

Realiteit!

De huidige wettelijke sociale en fiscale bijdragen in Europa zijn voor een doorsnee belastingbetaler[...]

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019

Het huidige regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering bevat bijna 200 pagina’s. Het hanteert als [...]

Power to the people

Power to the people

Alle waarheden en vooral onwaarheden zijn gebaseerd op zogenoemde feiten. De gepubliceerde financi[...]

Logic of logo

Logic of logo

De illustraties rond het logo hebben een logische volgorde:

Vóór de titel geeft de afbeelding aan[...]
Committee

Committee

Initieel moet het verantwoordelijk Burgercomité samengesteld zijn uit minimum 7 commissieleden, woon[...]

Reflection

Reflection

Iedereen heeft de mond vol van crisis, iedereen beseft dat onze economie stelselmatig achteruit gaat[...]

Intro

Intro

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onz[...]

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

EUROPEANCITIZENS INITIATIVE- FINAL ULTIMATE CRISIS KILLER

This Citizens Initiative can be summarised as follows.

Any financial, fiscal and social fraud will [...]

Arguments for the Citizen Initiative

Arguments for the Citizen Initiative

1. The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affe[...]